na titulní stránku

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stav. povolení

Než začnete investovat...

Z důvodu, že čistírna odpadních vod je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. charakterizována jako vodní dílo, je možné realizovat stavbu až na základě vydaného stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Vyčištěnou odpadní vodu je možné využívat k zálivce travnatých porostů a dřevin, pouštět do vodoteče, do dešťové kanalizace či do vsaku. Ne vždy však je toto řešení zaručené nebo vhodné. Proto, než se pustíte do investování, nabízíme Vám zdarma zpracování studie, kterou rozešleme na příslušné úřady. Ty se k danému problému vyjádří a poté budete vědět, zda a za jakých podmínek bude stavbu čistírny možné realizovat.

Svým zákazníkům nabízíme vyřízení stavebního povolení (včetně zastupování při kolaudaci) na stavbu čistírny i zpracování projektové dokumentace.

Aktuální ceník produktů a služeb