na titulní stránku

Servis, údržba a provozování

Biologické čistírny odpadních vod typu SILT jsou velice nenáročné na údržbu. Zároveň jsou konstruovány tak, aby byla minimalizována případně plně eliminována nutnost jejich odkalování.

Přesto, že biologická čistírna je po stránce údržby nenáročná, stále se jedná „jen“ o strojní zařízení. Proto doporučujeme jejich pravidelnou odbornou kontrolu či údržbu, která zahrnuje seřízení čistírny, vyčištění, případně odkalení, či nakalení, v případě nutnosti opravy – její uskutečnění. (Doporučená perioda údržby domovní čistírny je jednou za čtvrt roku.) Takováto prevence často předejde případným haváriím a znehodnocení aktivovaného kalu, a tím znehodnocení čistícího procesu. Tuto skutečnost si již uvědomují i příslušné úřady (životního prostředí) a vítají naši snahu o zajištění odborného dohledu probíhajícího na základě uzavřené servisní smlouvy. Z těchto důvodů provádíme servisní činnost i u čistíren od jiných výrobců, kteří většinou tyto služby neposkytují.

Výhoda pravidelného servisu:

• spolehlivě fungující ČOV s minimálními náklady