na titulní stránku

Čistírny SILT 2-30 - stavební a elektropřipravenost

Čistírny SILT jsou konstruovány jako plastové samonosné nádrže kruhového tvaru.
(V případě zájmu jsme schopni vyrobit čistírnu na zakázku do stávající jímky i hranatých tvarů.) Je možno je osadit jak pod úroveň terénu, tak do sklepních prostor, přičemž nevyžadují tzv. bezpečnostní pásmo. Na trh je dodávána verze SILT STANDARD nebo verze SILT-COMFORT, která se liší zabudovanou čerpací jímkou vybavenou čerpadlem (220V), el. rozvaděčem a hladinovým snímačem. U ČOV SILT-COMFORT představuje navýšení provozních nákladů částku 200,- - 250,- Kč/rok na spotřebě el. energie. Současně u verze SILTCOMFORT nehraje roli umístění gravitačního nátoku, který je možno situovat i níže (min 600 mm ode dna ČOV) než odtokovou hranu. Řešení s čerpací jímkou ve většině případů vystačí pouze s výškou ČOV v základní verzi , tedy bez nutnosti nástavce. V případě, že to okolnosti vyžadují, je možno i tento přiobjednat.

Stavební připravenost ČOV spočívá ve vyhloubení jámy příslušných rozměrů, která je cca o 500 mm na každé straně širší než průměr čistírny (viz tabulka), a vybetonování dna prostým betonem o tl. 100 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno základovou desku udělat silnější- cca 200 mm a zaarmovat ji. Plášť čistírny opatříme plastovými výstupky a provede se obetonování ČOV do výše hladiny spodní vody. Při výkopu je nutné dodržet výšku nátokové roury ode dna (viz tabulka). Průměr nátokové a odtokové roury u SILT 20 – 30 je minimálně DN 100, u SILT 20 – 25 minimálně DN 150.

Použitý kompresor spolu s jeho ovládáním, stejně jako ovládání čerpadla u typu COMFORT, jsou umístěny mimo ČOV, a to buď přímo u ní nebo ve zvlášť k tomuto účelu zhotovené plastové skříni či dle dispozic zákazníka. Kompresor je možno umístit maximálně 10-15 metrů od ČOV, a to buď v technické místnosti, sklepě nebo garáži.

Napojení obou typů (STANDARD a COMFORT) vyžaduje kabel 3 x 2,5 CYKY. Kompresor je napojen na provzdušňovací systém ČOV přes vzduchové potrubí.