na titulní stránku

Čistírny odpadních vod typové řady SILT 2 – 30

Využití domovní biologické čistírny odpadních vod (ČOV) typu SILT je zejména tam, kde není možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci. Technologie domovních ČOV SILT umožňuje dokonalé čištění odpadních vod, které produkuje současná moderní domácnost, a to ze zdrojů znečištění jako jsou např.: pračky, myčky nádobí, WC, koupelny i domácí drtičky biologického odpadu.

Čistírna odpadních vod může být nadstandardně vybavena počítačovou jednotkou, která díky nastavitelným programům umožňuje řešit problém s nepravidelnými nátokovými rázy. Tato počítačová jednotka se proto osvědčuje především u rekreačních objektů, a tedy i u malých víkendových chat.

NOVINKA

SILT - AUTOMAT - jde o nově vyvinutou technologii, která zabezpečuje automatický chod ČOV. Tato čistírna s řídícím počítačovým systémem je vybavena i kyslíkovou sondou, která plně reguluje dodávku vzduchu do čistícího procesu.


klikněte na obrázek pro zvětšení


Popis technologie čištění odpadních vod

Technologické uspořádání ČOV - SILT umožňuje kontinuální čištění odpadních vod provzdušňováním aktivovaného kalu, což je směs mikroorganismů přirozeně se rozmnožujících přísunem biologického odpadu. Odpadní voda vedoucí splaškovou kanalizací (A) nejprve přitéká do prostoru (hrubého) mechanického předčištění (B), kde dochází k oddělení biologického odpadu. Ten dále postupuje do hydraulicky míchaného prostoru (C), kde probíhá intenzivní denitrifikační proces. Vzniklá směs aktivovaného kalu prostupuje do zóny aktivace (D), kde je osazen jemnobublinný provzdušňovací systém. Zde dochází k odstranění biologického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Aktivovaný kal, akumulovaný ve spodní části dosazovacího prostoru (E), je zpětně využíván v procesu čištění za současného kontinuálního vypouštění vyčištěné odpadní vody přes nornou stěnu (F) do odtokového potrubí (G).

ČOV dodáváme ve verzích STANDARD nebo COMFORT.
Verze SILTCOMFORT“ má tyto vlastnosti:

  • umožňuje montáž nátoku níže, než je odtok – a to díky čerpací jímce s kalovým čerpadlem řízeným hladinovým spínačem
  • jímka s čerpadlem snižuje četnost údržby – nedochází k ucpávání nátokového koše – a tedy zaručuje bezproblémový chod
  • dále pak jímka s čerpadlem výrazně snižuje hloubku uložení ČOV a tedy není potřeba nástavce, což by opět navyšovalo celkovou cenu čistírny
  • odpadá nutnost použití koše na shrabky