na titulní stránku

Čistírny SILT 40-500 - základní parametry

 

Velikost  
SILT 40
SILT 60
SILT 80
SILT 100
SILT 150
Kapacita EO 15 - 50 25 - 70 30 - 90 50 - 140 50 – 190
Zatížení BSK5 kg/den 0,9 – 3,0 1,5 – 4,2 1,8 – 6,0 3,0 – 8,4 3,0 – 9,0
Množství odpadní vody m3/den 4,0 – 9,0 5,0 – 12,0 7,2 – 15,0 10,0 – 21,0 10,0 – 25,5
Celková hmotnost kg 950 1100 1200 1560 2150
Příkon dmychadla W 250 350 450 550 800
Čerpadlo W 800 800 800 800 800
             
Půdorys (mm) a x b 3500 x 2160 4500 x 2160 5500 x 2160 6000 x 2160 7000 x 2160
Výška nádrže (mm) c 3000/
*2500
3000/
*2500
3000/
*2500
3500/
*3000
3500/
*3000
Výška hladiny (mm) h 2000 2000 2000 2500 2500
Výška nátoku (mm) c1 2300 2300 2300 2800 2800
Výška nátoku
u varianty s č.j.
c2 min. 600 mm ode dna nádrže
Výška odtoku (mm) d 2000 2000 2000 2500 2500
* výška nádrže v případě varianty se zabudovanou čerpací jímkou

Průměr nátokové a odtokové kanalizační roury:
SILT 40 – 150 – minimálně DN 150
SILT 200 – 500 – minimálně DN 200

Počet kontejnerů:
SILT 200 – 350 ……2 ks
400 – 450 ……........ 3 ks
500 …….…..........… 4 ks

Pro SILT 200 – 500 se rozměry a velikost ČOV zpracují dle
geologických a nátokových poměrů.

 

 GARANTOVANÉ PARAMETRY VYČIŠTĚNÉ VODY (mg/l)
BSK5 15 – 20 CHSK 45 – 80 NL 15 – 20 N-NH4   max 10 Pcelk. max 5