na titulní stránku

Čistírny SILT 40-500 - stavební a elektropřipravenost

Čistírny SILT (typové řady 40-500) jsou konstruovány jako plastové nádrže hranatého tvaru svařované z polypropylenových stěnových prvků o tloušťce 80 mm. Usazují se pod úroveň terénu na podkladní betonovou desku. Stavební připravenost čistírny spočívá ve vyhloubení jámy příslušných rozměrů, která je cca o 500 mm na každé straně širší a vybetonování dna prostým betonem vyztuženým armovací sítí o tl. 200 mm. Po usazení ČOV a napojení nátokového a odtokového potrubí se čistírna obsype pískem (nehutnit), popřípadě se celý plášť ČOV obezdí či obetonuje. Při výskytu spodní vody je vždy nutné ČOV obetonovat. Postup obsypu (obetonování): 1) napustit 400 – 500 mm vody a 2) do této výše po celém obvodu čistírny provést obsyp (bez hutnění) či obetonování (do zavadnutí betonu). Tento postup opakovat do úplného ukončení obsypových prací či obetonování.

Nátok je řešen buď gravitačně nebo přes zabudovanou čerpací jímku vybavenou kalovým čerpadlem 230 V (variantně 400 V). U čistírny se zabudovanou čerpací jímkou nehraje roli umístění gravitačního nátoku, který je možno situovat i níže než odtokovou hranu (min. 600 mm ode dna). Řešení s čerpací jímkou ve většině případů vystačí pouze s výškou ČOV v základní verzi, tedy bez nutnosti nástavce. K ČOV dodávaný elektrorozvaděč je zpravidla umístěn v plastové skříni spolu s dmychadlem. Skříň je variantně vybavena světelnou signalizací poruchy.

Do čistírny je vzduch vháněn dmychadlem 230/400 V.
Pro elektrické napojení ČOV je zapotřebí kabel 5 x 2,5 CYKY, který je přiveden do prostoru čistírny.

U typů ČOV od 250 EO (variantně i menších) je součástí ČOV řídící počítačová jednotka, která řídí automatický chod ČOV a Parshallův žlab s vyhodnocovací jednotkou. Nedílnou součástí může být i lapák tuku a zahušťovač kalů.

K ČOV je možno dodat nepochůzné uzamykatelné plastové zastropení s nerezovými výztuhami.